wtorek, 18 lutego 2014

Cennik sery owcze

v Kołudzki Wędzonek – 63,00 PLN/kg
v Kaszkawał Kołudzki (owczy ser dojrzewający) – 67,00 PLN/kg
v Ser Kołudzki Biały typu bundz – 38,00 PLN/kg
v Bryndza Owcza – 43,00 PLN/kg
v Oveta Kołudzka – ser solankowy – 43,00 PLN/kg
v Owczy Ser Smażony – 30,00 PLN/kg
v Serek Śniadaniowy – twarożek serwatkowy – 8,50 PLN/szt.
v Owczy Jogurt Naturalny – 4,90 PLN/szt.

Wyrabiane przez nas sery można nabyć bezpośrednio w naszym Sklepie Firmowym w Kołudzie Wielkiej. Istnieje także możliwość dostawy wcześniej zamówionych serów (tel. 52 351 33 91, e-mail: ajarzynowska@onet.pl kurierem za pobraniem.
Produkty oznaczone charakterystyczną owieczką znajdziecie Państwo w sklepach ze zdrową żywnością na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

Bydgoszcz:


  • Sklep EKO – ul. Polanka 26,
  • Sklep EKO – MAKTE Zdrowa Żywność,
  • Pasaż Handlowy Czerwona Torebka, ul. Kossaka 23,

Toruń:


  • Delikatesy Tradycyjne "Arkadia", Kołłątaja 2b,
  • Delikatesy Tradycyjne, Szosa Chełmińska 134,
  • Produkty Benedyktyńskie, Kopernika 14,

Sery świeże i jogurt dostępne są w sprzedaży jedynie w okresie od lutego do wrzesień/październik. Pozostałe sery oferujemy przez cały rok, do wyczerpania zapasów.

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Instytut Zootechniki Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. produkcja: jagnięcina, sery owcze, gęsi, wełna.


Jako datę powstania i rozpoczęcia działalności Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej należy przyjąć rok 1946, kiedy to zakład został utworzony na mocy decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w ramach tworzenia rolniczych zakładów doświadczalnych. W pierwszych latach po II wojnie światowej zakład kilkakrotnie zmieniał przynależność organizacyjną. Ostatecznie, z dniem 1.01.1951 r., został włączony w struktury Instytutu Zootechniki w Krakowie i taki stan organizacyjno - prawny trwa do dzisiaj. Od tamtego czasu w zakładzie uległy zmianom kierunki badań naukowych oraz struktura produkcji roślinnej i zwierzęcej.

W początkowym okresie, do połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, prowadzono chów wołów i koni roboczych, bydła, trzody chlewnej, owiec i kur. Po naturalnym zaprzestaniu chowu wołów i koni roboczych, w roku 1959 zrezygnowano z hodowli trzody chlewnej. Od 1962 r. rozpoczęto hodowlę i chów gęsi białej włoskiej, sprowadzonej do Instytutu Zootechniki z Danii.

Na początku lat siedemdziesiątych, ówczesny dyrektor zakładu doc. dr inż. Kazimierz Bielińskidoprowadził do powstania w zakładzie dwóch pracowni nastawionych wyłącznie na badania w dziedzinie hodowli, chowu i żywienia gęsi oraz owiec.

Wymiernym efektem realizacji tematów i projektów badawczych, w zdecydowanej większości o charakterze wdrożeniowym, jest ponad 1500 publikacji; oryginalnych prac  i doniesień naukowych, artykułów, podręczników, których autorami lub współautorami są pracownicy naukowi zakładu. Prace hodowlano - badawcze, prowadzone nad gęsią nieprzerwanie od 1962 r., pozwoliły na utrwalenie genetycznych cech użytkowych populacji gęsi i nadanie jej nazwy handlowej - gęsi Białej Kołudzkiej R, która w 2012 r. została uznana za odrębną rasę. Znaczącym osiągnięciem hodowlanym jest wyodrębnienie w ramach populacji dwóch rodów gęsi Białej Kołudzkiej R, mięsnego i nieśnego oraz międzyrodowego mieszańca - gęsi owsianej. W roku 2001 zarejestrowano znak towarowy (słowno - graficzny) „gęś Biała Kołudzka R”, na który Instytut Zootechniki posiada prawa ochronne.
Z dniem 1 stycznia 2003 r. utworzono w ramach zakładu Krajowy Ośrodek Badawczo - Hodowlany Gęsi (KOBHG), w obrębie którego funkcjonuje ferma zarodowa i zakład wylęgu. Corocznie z fermy zarodowej zaopatrywane są w materiał hodowlany stada rodzicielskie gęsi Białej KołudzkiejR z terenu całego kraju. „Gęś owsiana” jest obecnie hitem polskiego drobiarstwa, produktem głównie eksportowym, ale również coraz częściej poszukiwanym w kraju. Należy również wspomnieć, że zakład realizuje w Stacji Zasobów genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (SZGDW) program ochronny ginących rodzimych ras gęsi i kaczek.
W zakresie hodowli i chowu owiec niewątpliwym osiągnieciem było wytworzenie i zarejestrowanie matecznej linii krzyżowniczej o nazwie „owca kołudzka”, o plenno - mlecznym kierunku użytkowania oraz stworzenie rezerwy genetycznej barwnej odmiany merynosa polskiego. Od 1992 r., w wyniku prac badawczych prowadzonych w zakresie owczarstwa, opracowano  i wdrożono technologię przyfermowej produkcji serów owczych m.in.: wędzonych, półtwardych, pomazankowych, solankowych, twarogowych oraz jogurtów z pasteryzowanego mleka owczego.
Istotne znaczenie dla funkcjonowania zakładu ma produkcja roślinna. Obecnie powierzchnia gruntów wynosi 1060 ha, w tym 968 ha użytków rolnych. Przeważają gleby klasy II i III. Na większości areału uprawiana jest pszenica, rzepak, jęczmień, buraki cukrowe, kukurydza. Pozostałą część upraw stanowią rośliny pastewne (zielonki), lucerna, mieszanki traw  z koniczyną, sorgo.
Zakład wykonuje swoje funkcje poprzez prowadzenie działalności naukowo - badawczej, hodowlanej i produkcyjnej, a także utrzymując różnorodne kontakty z praktyką rolniczą, m.in. uczestnicząc w wystawach, pokazach, konferencjach, seminariach i szkoleniach. Otrzymane liczne nagrody i wyróżnienia w zakresie hodowli i chowu gęsi, owiec oraz przetworów z mleka owczego, w tym nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w hodowli przyznana w 2000 r., są wyrazem uznania dla dyrekcji, kadry naukowej i pozostałych pracowników za rzetelne wypełnienie misji zakładu, będącego jednostką organizacyjną Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego  w Balicach k Krakowa.